Wat doet de bewonerscommissie Wittenburg ?

Wittenburg bij nacht

De bewonerscommissie Wittenburg is een bewonerscommissie in de zin van de Wet op het Overleg Huurders Verhuurder ( ook wel WOHV of Overlegwet genoemd ) . Wij behartigen de belangen van alle huurders uit de complexen op Wittenburg in Amsterdam Centrum-Oost. Wij overleggen met de woningcorporatie “Eigen Haard” over wat er in de buurt gebeurt, zoals veiligheid, de leefbaarheid in de buurt en de voorzieningen in en rondom de woningen. Wij kunnen in overleg met “Eigen Haard” invloed uitoefenen op wat er gebeurt in de buurt en ook voorstellen doen voor verbeteringen aan woningen en woonomgeving. Eens per jaar maken we een gezamenlijke rondgang door het complex, waarbij de commissie wensen van de bewoners voor de onderhoudsbegroting kan aandragen. Als er een belangrijke verandering in de buurt gaat plaatsvinden, zoals een grote onderhoudsbeurt of een renovatie, dan zal vaker worden vergaderd. Bij een groot onderhoudsproject kan één van de commissieleden ook deelnemen aan bouwvergaderingen. De bewonerscommissie kan zich eventueel ook naar andere instanties, zoals het Stadsdeel, hard maken voor de belangen van de bewoners. Met nadruk wijzen wij u er wel op dat wij geen individuele problemen of technische klachten van bewoners met “Eigen Haard” bespreken. Die kunt u zelf aan “Eigen Haard” melden. Het gaat dus met name om complexmatige aangelegenheden.